Mulesingfri merinoull - full spårbarhet för att säkert veta

Mulesingfri merinoull - full spårbarhet för att säkert veta

Det är nog många som tycker att det är en självklarhet att klädmärken har full kunskap kring vem som tillverkar deras kläder och vad kläderna faktiskt innehåller. Så är dock ganska sällan fallet. 

En studie av KPMG från 2021 visar att 15% av 200 tillfrågade varumärken hade full spårbarhet på ingående material. Endast 19% av bolagen hade kunskap om vilka leverantörer som ingått i produktionskedjan, https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/cn/pdf/en/2021/11/moving-the-needle.pdf.

Studien överraskar säkert många. Vi som jobbar i branschen vet samtidigt att leverantörskedjan många gånger är komplex och att det därmed blir det svårt att uppnå önskad kunskap och kontroll. Det är på inget sätt en ursäkt. Bra data och kunskap kring leverantörskedjan är nödvändig för att branschen ska kunna utvecklas i en mer hållbar riktning. Med andra ord strävar vi alla efter att KMPGs nästa studie visar bättre siffror. 

På HENMARK® har vi antagit utmaningen att kunna garantera kläder med schyst producerad merinoull. Denna råvara är smått fantastisk och ger oss tyger med unik funktion och komfort. Produktionen är dock kopplad till en hel del problem. Det kanske mest uppmärksammade är så kallad mulesing. Det innebär att merinofårets bakdel skärs bort i tidig ålder. Ofta utan bedövning. Av naturliga skäl orsakar det smärta, obehag och stress hos lammet. Med ingreppet försvinner bakdelens djupa hudveck i vilka blåflugan gärna lägger sina ägg och ofta orsakar svåra infektioner. Ingreppets syfte om att undvika infektioner är givetvis bra någonstans. Samtidigt orsakar metoden ett lidande hos lammet som för många av oss är helt oacceptabelt.     

Idag utförs mulesing fortfarande i Australien. Övriga producenter hittar vi framförallt i Nya Zeeland, Sydafrika och Sydamerika och där utförs inte detta ingrepp. Australien står dock för mer än 75% av den totala mängd merinoull som produceras. Risken är därmed ganska stor att du som konsument stöter på merinoplagg med urspung från får utsatta för mulesing.    

Att garantera schyst merinoull kan låta enkelt men är ganska komplicerat. Ull köps ofta upp på auktioner dit flera fårfarmer levererar sin ull. Där blandas sedan ullen och går därmed inte längre att spåra. 

För att lösa detta har ”The Nativa Protocol” tagits fram. Det definierar omfattande krav kring produktion och förädling av merinoullen. Protokollet fokuserar på fyra områden: hantering av mark, socialt ansvar, miljö- och djurvård. Aktörerna i leverantörskedjan certifieras och följs upp kontinuerligt. Med hjälp av digitala certifikat och blockchain-teknik kan ullen sedan spåras fullt ut. För konsument görs informationen tillgänglig genom en QR-kod som sys in i varje plagg. Genom att scanna koden visas hela kedjan från merinoplagg ned till den fårmfarm där ullen en gång klipptes. 


Friluftskläder i merinoull Friluftskläder i merinoull

Merinoull. Året runt.

FJÄLLET. VANDRINGEN. ELLER FRAMFÖR BRASAN.