Mulesingfri merinoull - vi måste följa kedjan för att säkert veta

Mulesingfri merinoull - vi måste följa kedjan för att säkert veta

Det är nog många som tycker att det är en självklarhet att de som säljer kläder har koll på vem som tillverkar dem och vad innehållet är. Så är dock inte verkligheten.

En studie av KPMG från 2021 visade att endast 15% av de 200 tillfrågade märkena hade full spårbarhet på ingående material. Och endast 19% av bolagen hade kunskap om vilka leverantörer som ingått i produktionskedjan, https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/cn/pdf/en/2021/11/moving-the-needle.pdf.

Denna studie överraskar nog många och är självklart oroande läsning, men det är en väldigt komplicerad leverantörskedja. Det är ingen ursäkt och det måste bli bättre, för utan kunskap kommer branschen inte kunna utvecklas och ta sitt ansvar för miljö, djurhållning och de människor som tillverkar produkterna.

En utmaning vi antagit är att kunna garantera kläder med schyst producerad merinoull. Merinoull är ett fantastiskt material men produktionen är inte problemfri. Det kanske mest uppmärksammade problemet är mulesing av merinolammen. Mulesing innebär att lammets bakdel skärs bort, ofta utan bedövning. Anledningen är att undvika infektioner som uppstår i fårets hudveck på grund av att blåflugan lägger sina ägg där. Idag är det enbart i Australien som ingreppet fortfarande används. Andra länder, som Nya Zeeland, Sydafrika och ullproducenter i Sydamerika, utför ingen mulesing av lamm. Ingreppet påverkar lammet negativt på många olika sätt. Smärta, obehag och stress. Och risken för att du ska stöta på ullplagg från får som utsatts för mulesing är rätt stor då mer än 75% av världsproduktionen av merinoull kommer från Australien.

Att garantera schyst ull kan låta enkelt men är faktiskt ganska komplicerat. Ull köps ofta upp på auktioner dit flera fårfarmer levererar sin ull. Ullen blandas och går inte längre att spåra.

För att lösa detta har ”The Nativa Protocol” tagits fram. Det är ett protokoll som definierar hur ullproduktionen får gå till, från fårfarm till leverans hos klädmärket. Full spårbarhet via digitala certifikat och blockchain-teknik. Dyrare leveranskedja men full spårbarhet och säkerställer att endast seriösa leverantörer används.

Protokollet är omfattande, med fokus på fyra områden; hantering av mark, socialt ansvar, miljö- och djurvård. Hela leverantörskedjan certifieras och följs upp kontinuerligt. I det plagg som når konsumenten finns en QR-kod på tvättlappen. Genom att scanna den så visas hela leverantörskedjan.

Många märken, framför allt inom Outdoor, jobbar seriöst med spårbarhet i leveranskedjan, men det är fortfarande allt för dåligt. Vi behöver alla bli bättre på att fråga och ställa krav när vi ska köpa något – en självklarhet för många men inte för de flesta.


Friluftskläder i merinoullFriluftskläder i merinoull

Merinoull. Året runt.

FJÄLLET. VANDRINGEN. ELLER FRAMFÖR BRASAN.