Policy för recensioner och omdömen på Henmark Apparel AB:s webbplatser

Dina besök på HENMARK.COM (”Henmark”, ”vi”, ”vår”) omfattas av villkoren i Henmark Apparel AB:s integritetspolicy. Den beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter. Utöver vår integritetspolicy gäller nedanstående policy när du lämnar en produktrecension eller betygsätter en produkt på vår webbplats, HENMARK.COM, eller när du på annat sätt interagerar med oss på Henmark och det finns en hänvisning eller länk till denna policy.

Syftet med att tillhandahålla en kommentars- och recensionsfunktion på HENMARK.COM är att våra användare ska kunna dela med sig av sina upplevelser i samband med att de använt sig av våra tjänster eller genomfört ett köp av oss. Syftet är även att möjliggöra för våra kunder att lämna recensioner av våra produkter och betygsätta dem.

KUNDUPPGIFTER M.M.
Vid registrering av konto på HENMARK.COM kommer du att ange ett användarnamn och ett lösenord. Ditt användarnamn och lösenord är personliga och det är ditt ansvar att se till att ingen annan än du kan använda dina inloggningsuppgifter. Se därför till att information om ditt användarnamn och lösenord förvaras på ett sådant sätt att ingen obehörig kan få tillgång till informationen. Du ska omgående anmäla till Henmark om det kan misstänkas att obehörig fått tillgång till ditt lösenord.

Du är som användare personligt ansvarig för allt som skrivs och beställs från den registrering som du skapar på HENMARK.COM. Kom därför ihåg att logga ut när du lämnar datorn och var aktsam om du använder autoinloggning.

Om Henmark misstänker att du missbrukar ditt användarkonto eller dina inloggningsuppgifter eller annars bryter mot våra allmänna villkor har Henmark rätt att stänga av dig. Henmark har även rätt att tilldela dig nya inloggningsuppgifter.

Vi förbehåller oss rätten att neka samt att ta bort olämpliga och/eller stötande användarnamn.

ANVÄNDARGENERERAT INNEHÅLL OCH NÄTETIKETT
Med ”användargenererat innehåll” avses allt sådant innehåll som våra besökare skapar eller laddar upp till HENMARK.COM, d.v.s. allt innehåll som inte är skapat av oss. Exempelvis är uppladdade bilder och text i form av recensioner och omdömen till produkter och annonser användargenererat innehåll. Allt innehåll du laddar upp på HENMARK.COM blir tillgängligt för alla besökare på HENMARK.COM.

Du som användare är ensamt ansvarig för det användargenererade innehållet som Du lägger upp på HENMARK.COM. Du är även ansvarig för att du har rätt att lägga upp det som du publicerar på HENMARK.COM. Du ansvarar följaktligen för att du inte gör intrång i någon annans immateriella rättigheter vid publicering av innehåll.

Henmark förbehåller sig rätten att använda och publicera användargenererat innehåll, t.ex. i form av inskickat material till HENMARK.COM såsom bilder, textkommentarer och liknande. Detta innebär att du som användare utan ersättning överlåter rättigheterna till ditt användargenererade innehåll till Henmark. Du kan ta bort tidigare publicerade recensioner genom att kontakta vår kundservice.

ANVÄNDARENS ÅTAGANDEN
När du använder funktioner på HENMARK.COM genom att skapa användargenererat innehåll, såsom t.ex. recensioner av produkter, medverkar du som privatperson direkt med innehåll som du själv ansvarar för och som du som användare av HENMARK.COM kan ställas till svars för.

Om du lämnar en recension eller ett omdöme eller på något annat sätt kommenterar på HENMARK.COM accepterar du följande åtaganden:

 • Olaglig användning: HENMARK.COM får inte användas för olagliga syften eller för att uppmuntra till olagliga aktiviteter. Det är inte tillåtet att lägga upp innehåll på HENMARK.COM som står i strid med tillämplig lag, inklusive immaterialrättslig lagstiftning och rätt till integritet, eller några avtalsrättsliga skyldigheter. Innehållet får under inga omständigheter innehålla:
  • Olagligt innehåll eller uppmaningar till olaglig handling;
  • Uppgifter som kan uppfattas stötande eller kränkande;
  • uppgifter som utgör upphovsrättsintrång;
  • spridning av datavirus och massutskick, s.k. spam;
  • programkod som kan vara skadlig och påverka HENMARK.COM:s funktionalitet på något sätt; eller
  • erbjudanden om tjänster, enkäter, egna tävlingar, direktreklam, massutskick, privata annonser eller liknande.
 • Informationens kvalitet: Du får inte lägga upp innehåll eller använda HENMARK.COM för att skapa ett intryck som du vet är felaktigt, vilseledande eller missvisande.
 • Anstötligt innehåll: Du får inte lägga upp något på HENMARK.COM som är hatiskt, oförskämt, hotande, hädiskt eller på annat sätt anstötligt. Innehållet får under inga omständigheter innehålla:
  • hets mot folkgrupp eller annat innehåll av rasistisk eller störande karaktär; eller
  • kränkande uppgifter såsom förtal eller förolämpning, hot, personliga påhopp eller stötande uppgifter.
 • Olovlig identitetsanvändning: När HENMARK.COM används är det inte tillåtet att utge sig för att vara någon annan eller på annat sätt ge intryck av samband med en person eller organisation på ett sådant sätt att det är, eller syftar till att vara, vilseledande, förvirrande eller till att lura andra.
 • Integritet:Du får inte publicera eller lägga upp andra personers privata information eller sådant som kan sammankopplas med dem utan deras tillstånd.

Är du som användare av HENMARK.COM det minsta tveksam kring innebörden av ovan, vänligen avstå från att bidra med innehåll.

Henmark har rätt, men inte skyldighet, att omedelbart, helt eller delvis, avlägsna eller inte vidarebefordra användargenererat innehåll som strider helt eller delvis mot dessa villkor. För det fall sådant missbruk ändå skulle uppkomma äger Henmark rätt att vidta de åtgärder som är nödvändiga för att förhindra missbruket. Sådana åtgärder kan bl.a. innefatta att stänga av eller införa begränsningar för dig som användare eller medlem. Vid mer allvarliga överträdelser kan även rättsliga åtgärder komma att aktualiseras. Henmark kommer – om möjligt – i sådana fall meddela att bolaget har för avsikt att vidta sådana åtgärder.

Om du stöter på innehåll på HENMARK.COM som du bedömer strider mot förhållningsreglerna ovan eller i övrigt mot den här policyn ombeds du att rapportera detta till Henmark på kontaktuppgifterna på vår webbplats HENMARK.COM. Detsamma gäller om du vill lämna klagomål om något innehåll du anser vara kränkande på HENMARK.COM.