GENERELLA VILLKOR

Det ska vara enkelt och smidigt för dig att handla online hos oss på Henmark så läs noga igenom nedanstående villkor innan du börjar använda vår webbshop. 

Denna webbplats drivs av Henmark Apparel AB med organisationsnummer 559112-0513, nedan kallad Henmark. 

Du accepterar nedanstående villkor genom att henmark.com eller genom att göra en beställning. Henmark förbehåller sig rätten att när som helst modifiera eller ändra dessa villkor.

Vi kommer göra vårt yttersta för att undvika felaktig information från oss gällande exempelvis produkter, bilder och villkor. Dock kan vi inte hållas ansvariga för eventuella skrivfel eller fel i bilder som kan uppstå. Vi kan inte heller garantera att plaggens färger som du ser är exakt de samma som det aktuella plagget. Olikheter i färg kan bero på vilken skärm du använder och därför kan vi inte garantera att en färg inte helt motsvarar det du ser på din mobil eller datorskärm.  

I det fall en produkt är slut i lager så förbehåller vi oss rätten att avbryta din beställning eller delar av din beställning. I ett sådant fall kommer vi meddela dig och informera dig om andra produkter som vi kan erbjuda istället. Du har alltid möjlighet att avbryta din beställning om du inte accepterar vårt erbjudande. 

Henmark förbehåller sig rätten att när som helst ändra priser på våra produkter på henmark.com utan föregående meddelande. Dock kommer sådana ändringar inte gälla för redan lagda beställningar där en orderbekräftelse redan skickats till dig. 

Vid en eventuell tvist som uppstår avseende dessa villkor eller överträdelser av dessa ska avgöras i svensk domstol. Henmark kommer vid en eventuell tvist följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.