Hur vi sätter våra priser och vad du betalar för

En bättre produkt till ett bättre pris
Eftersom vi som klädproducent levererar våra kläder direkt till dig, utan fördyrande återförsäljare med lager och fysiska butiker, kan vi sälja kläder av högre kvalitet och lägre klimatavtryck till ett bättre pris än kläder du hittar i traditionella butiker som återförsäljer kläder från flera olika märken.

Tillverkning och försäljning av kläder sker i flera led. Ett företag tillverkar textilfibrer som ett annat företag spinner till garn. Garnet säljs vidare till företag som tillverkar tyger som i sin tur säljs till företag som tillverkar kläder osv.

En tumregel är att priserna dubblas i varje led för att täcka företagens kostnader för personal, maskiner, lokaler m.m. och slutligen även kunna generera vinst.

Om kläderna i sista ledet säljs via återförsäljare så dubblas priset också här. Genom att vi hoppar över det sista butiksledet kan vi sälja en bättre produkt till ett bättre pris.

En mer transparent prissättning
Du bör veta vad du betalar för så att du bättre kan förstå värdet på plaggen du köper. Vi följer därför exemplet från andra innovativa varumärken som infört en mer transparent prissättning. Det tycker vi är det nya normala och vi uppmuntrar andra märken att göra detsamma.

I vår webbshop redovisar vi därför hur våra priser är beräknade för respektive produkt och gör även en uppskattad jämförelse med hur mycket du skulle fått betala om produkten sålts via återförsäljare.

Vad ingår i kostnaden för våra plagg?
Grovt uppdelat består kostnaderna i ett plagg från Henmark av material, arbete och frakt från våra leverantörer samt frakt till dig som kund. Våra priser ska förstås täcka dessa direkta kostnader och även övriga kostnader i företaget som produktutveckling, lager, personal, IT, lokaler, försäkringar m.m. och slutligen även generera en vinst.