Hur vi sätter våra priser och vad du betalar för

En bättre produkt till ett bättre pris
Eftersom vi som klädproducent säljer våra kläder direkt till dig istället för via återförsäljare kan vi sälja kläder av högre kvalitet och lägre klimatavtryck till ett bättre pris än kläder du hittar hos traditionella butiker (både fysiska butiker och e-handelsföretag) som återförsäljer kläder från flera olika märken.

Tillverkning och försäljning av kläder sker i flera led. Ett företag tillverkar textilfibrer som ett annat företag spinner till garn. Garnet säljs vidare till företag som tillverkar tyger som i sin tur säljs till företag som tillverkar kläder osv.

En tumregel är att priserna dubblas i varje led för att täcka företagens kostnader för personal, maskiner, lokaler m.m. och slutligen även kunna generera vinst.

Om kläderna i sista ledet säljs via återförsäljare så dubblas priset också här. Genom att vi hoppar över det sista butiksledet kan vi sälja en bättre produkt till ett bättre pris.

En mer transparent prissättning
Du bör veta vad du betalar för så att du bättre kan förstå värdet på plaggen du köper. Vi följer därför exemplet från andra innovativa varumärken som infört en mer transparent prissättning. Det tycker vi är det nya normala och vi uppmuntrar andra märken att göra detsamma.

I vår webbshop redovisar vi därför hur våra priser är beräknade för respektive produkt och gör även en uppskattat jämförelse med hur mycket du skulle fått betala om produkten sålts via återförsäljare.

Vad ingår i kostnaden för våra plagg?
Grovt uppdelat består kostnaderna i ett plagg från Henmark av material, arbete och frakt. Våra priser ska förstås täcka dessa direkta kostnader och även övriga kostnader i företaget som lager, personal, IT, lokaler, försäkringar m.m. och slutligen även generera en vinst.

Hur högt är vårt påslag jämfört med branschgenomsnittet?
Traditionellt har de flesta företag i klädbranschen ca 100% påslag på produktkostnaden när de säljer till återförsäljare. Återförsäljaren har normalt i sin tur ca 100% påslag på detta pris för att täcka sina kostnader för lager, personal, butikslokaler etc. Exempelvis skulle då ett plagg med en produktkostnad på 400 kr säljas till återförsäljaren för 800 kr som i sin tur skulle lägga på ytterligare 800 kr för att nå ett slutligt pris på 1 600 kr exklusive moms. Med momsen pålagd så blir priset till dig som kund 2 000 kr.

Som visas i våra prisredovisningar har vi ett högre prispåslag när vi säljer direkt till dig jämfört med om vi skulle sälja större partier av kläder till traditonella butiker som i sin tur ansvarar för försäljningen till slutkunden. Det beror på att vi tar över ansvar och kostnader från butiken för olika funktioner som krävs vid försäljning till slutkonsument, t.ex. lagerlogistik, hemleverans, byten, returer samt personal för administration och kundsupport. Prispåslaget är dock mycket lägre än det prispåslag som görs av traditionella återförsäljare. Detta leder till ett mycket bättre pris för dig som kund. I ovanstående exempel skulle plagget med en produktkostnad på 400 kr efter Henmarks pålägg på ca 640 kr ge ett slutligt pris på 1 040 kr. Med momsen pålagd så blir priset till dig som kund 1 300 kr jämfört med uppskattat 2 000 kr via en återförsäljare.