Kort guide för att skapa unika produktsidor i Shopify

I Shopify Online Store 2.0 som lanserades sommaren 2021 finns stöd för att skapa unika ”templates” för varje produkt. Om ni (liksom vi på Henmark) har ett relativt litet sortiment så kan detta användas för att skapa unikt innehåll (bilder, video etc.) på respektive produktsida.  

Nedan följer en kort guide som visar hur vi på Henmark har gjort.

Shopify Product Template Guide

 

 1. Gå till Online store och välj Customize för ditt tema.
  Product Template Guide Step 1

 2. Navigera till den produkt för vilken du vill skapa en product template (nedan använder jag för enkelhetens skull ordet produktmall).

  Om produkten ännu inte är upplagd så kan du välja en annan produkt. Den produktmall du skapar kommer inte automatiskt att kopplas till den valda produkten utan detta görs senare i administrationsgränssnittet för själva produkten.

 3. I dropdown-menyn ovanför webbsidan väljer du att skapa en ny produktmall genom att först klicka på ”Products” och sedan välja ”Create template” längst ned i listan.
  Product Template Guide Step 3_1

  Product Template Guide Step 3_2

 4. Det blir förstås ett antal produktmallar att hålla ordning på så försök att hitta en bra namnsättning. Vi har valt att helt enkelt använda produktnamnet som namn på respektive produktmall. I vissa fall har vi använt samma produktmall för flera produkter och då får du hitta på ett sammanhängande namn.

  Det är också möjligt att skapa produktmallen baserat på en existerande produktmall. Detta är ett bra sätt för att både öka effektivitet och enhetlighet i utformningen av produktmallarna.
  Shopify Product Template Guide Step 4

 5. Nu är det dags för det roliga, dvs. att designa själva sidan. Här kan du välja att lägga till sektioner av alla  möjliga slag (bilder, videos etc.) på samma sätt som för startsidan.

  När du jobbar med din produktmall så visas en förhandsgranskning för en viss produkt. Du kan växla mellan produkter genom att klicka på Change i Preview (grönmarkerat i bilden). Att du växlar till annan produkt för förhandsgranskning innebär inte att produktmallen kopplas till produkten. Detta görs som sagt senare i produktadministrationen.

  Shopify Product Template Guide Step 5


 6. När du är klar så sparar du din nya produktmall.

 7. Du kopplar produktmallen till din produkt i produktadministrationen. Längst ned till höger finns fältet "Theme template" som visar en lista med produktmallar (grönmarkerat i bilden). Du kan förstås också välja att koppla en produktmall till flera produkter.

  Shopify Product Template Guide Step 7

 

Lycka till :-)

/Team Henmark