Tävlingsvillkor

Nedan hittar då villkor för de tävlingar som genomförs av Henmark Apparel.
 • Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.
 • Maximalt en vinst per tävlande.
 • Vinnare utses av Henmark Apparel.
 • Tävlingsresultat meddelas till alla deltagare efter tävlingens slut via email eller sociala medier.
 • Anställda på Henmark Apparel samt deras närmast anhöriga familjemedlemmar kan inte delta i tävlingarna.
 • Vinsten kan inte bytas mot kontanter, varor eller andra tjänster. Resor, övernattning eller annan form av merkostnad som kan tillkomma vinnaren får vinnaren själv bekosta om inte annat uppges i tävlingstexten.
 • Henmark Apparel är inte ansvarigt för tävlingsdeltagarens möjlighet att delta i tävlingen eller om deltagandet begränsas av någon anledning som ligger utanför Henmark Apparels rimliga kontroll.
 • Genom att delta i tävlingen godkänner du att Henmark Apparel registrerar dina kontaktuppgifter och tillåter att Henmark Apparel i framtiden kan kontakta dig i marknadsföringssyfte.
 • Om Henmark Apparel inte, efter rimliga ansträngningar, har fått tag på vinnaren genom de kontaktuppgifter som lämnats av deltagaren, eller om vinnaren inte uppfyller kraven för att delta i tävlingen, utses (om möjligt) en ny vinnare. Deltagaren ansvarar själv för att de uppgifter deltagaren lämnat är korrekta.
 • Henmark Apparel ansvarar inte för några extra kostnader runt vinsten (om inte annat anges).
 • Vinsten kan inte överlåtas eller ändras vad avser innehåll eller omfattning.
 • Den tävlandes namn, bild eller röst kan komma att användas för kommersiellt syfte i annonsering för Henmark Apparel. Genom att delta i tävlingen samtycker du till sådan användning och medverkan samt frånsäger dig rätt till ersättning.