Merino Full Zip Sweater - Uppskattat butikspris

Tillverkning och försäljning av kläder sker i flera led. En tumregel är att priserna dubblas i varje led. Om kläderna i sista ledet säljs via en traditionell butik, dvs. företag som återförsäljer kläder från flera olika märken, så dubblas priset också här. Vi säljer våra kläder direkt till dig. Genom att vi hoppar över det sista butiksledet kan vi erbjuda kläder av högre kvalitet och lägre klimatavtryck till ett bättre pris.

Nedan ser du två tabeller som visar uppskattningen av traditionellt butikspris samt uträkningen av priset när du köper direkt från Henmark.

Uppskattat pris i traditionell butik
Material och tillverkning 480 kr
Frakt och avgifter 10 kr
Kostnad för färdig produkt 490 kr
Prispåslag från Henmark till butik* 490 kr
Uppskattat prispålägg av butik 980 kr
Moms 490 kr
Uppskattat pris till dig i traditionell butik 2450 kr
Pris direkt från Henmark
Material och tillverkning 480 kr
Frakt och avgifter 10 kr
Kostnad för färdig produkt 490 kr
Prispåslag från Henmark till dig som kund* 386 kr
Pris exkl. moms 876 kr
Moms 219 kr
Pris till dig direkt från Henmark 1095 kr

*Som synes har vi ett högre prispåslag när vi säljer direkt till dig jämfört med om vi skulle sälja större partier av kläder till tradionella butiker som i sin tur ansvarar för försäljningen till slutkunden. Det beror på att vi tar över ansvar och kostnader från butiken för olika funktioner som krävs vid försäljning till slutkonsument, t.ex. lagerlogistik, hemleverans, byten, returer samt personal för administration och kundsupport.

Du hittar mer information om hur vi sätter våra priser och vad du betalar för på denna sida.